Termeni si conditii

Termeni si conditii

Acești Termeni de utilizare descriu termenii și condițiile aplicabile
accesului și utilizării site-ului web la www.mallcopii.ro (” Site “).
Prezentul document este un acord obligatoriu din punct de vedere juridic
între dvs. ca utilizatori ai Site-ului www.mallcopii.ro (denumiți în
continuare ” dvs. “, ” dvs. ” sau ” Utilizator “) și entitatea
www.mallcopii.roenumerată în clauza 2.1 de mai jos ” Noi “, ” nostru ”
sau ” www.mallcopii.ro” de mai jos) apartinand S.C.COLTUC SI ASOCIATII
SAI SRL CIF 33083673 J40/4888/2014 Bdul. Constantin Brancoveanu 116
Sectorul 4

Utilizatorii în general

Ca o condiție a accesului și utilizării site-urilor sau serviciilor,
sunteți de acord că veți respecta toate legile și reglementările
aplicabile atunci când utilizați site-ul www.mallcopii.ro
Sunteți de acord să utilizați www.mallcopii.ro numai în scopuri private
și interne. Sunteți de acord că (a) nu veți copia, reproduce, descărca,
republica, vinde, distribui sau revinde Servicii sau orice informații,
text, imagini, grafice, clipuri video, sunet, directoare, fișiere, baze
de date sau înregistrări etc disponibile pe sau prin intermediul
site-urilor (“Conținutul site-ului”) și (b) nu veți copia, reproduce,
descărca, compila sau utiliza în alt mod orice conținut al site-ului în
scopul administrării unei afaceri care concurează cu www.mallcopii.ro
exploatarea comercială a conținutului site-ului. Recuperarea sistematică
a conținutului site-ului de la Site-uri pentru a crea sau compila,
direct sau indirect, o colecție, o compilație, o bază de date sau un
director (fără roboți, paianjeni, dispozitive automate sau procese
manuale) fără permisiunea scrisă a www.mallcopii.ro este interzisă.
Utilizarea oricărui conținut sau materiale pe site-uri în orice scop
care nu este permis în mod expres în Termeni este interzisă.
Trebuie să citiți Politica de confidențialitate a www.mallcopii.ro
Sunteți de acord cu termenii Politicii de confidențialitate și sunteți
de acord cu utilizarea informațiilor personale despre dvs. în
conformitate cu Politica de confidențialitate.
www.mallcopii.ro poate permite utilizatorilor să acceseze conținuturi,
produse sau servicii oferite de terți prin intermediul unor
hyperlink-uri (sub formă de link-uri, bannere, canale sau altfel), API
sau altfel pe site-urile web ale unor astfel de terțe părți. Sunteți
avertizat să citiți termenii și condițiile acestor site-uri web și / sau
politicile de confidențialitate înainte de a utiliza site-urile.
Recunoașteți că www.mallcopii.ro nu are niciun control asupra site-urilor
web ale unor astfel de terțe părți, nu monitorizează astfel de site-uri
web și nu va fi responsabil sau răspunzător față de nimeni pentru astfel
de site-uri sau pentru orice conținut, produse sau servicii puse la
dispoziție pe un astfel de site web site-uri.
Sunteți de acord să nu întreprindeți nicio acțiune care să submineze
integritatea sistemelor sau rețelelor computerizate ale www.mallcopii.ro
și / sau ale oricărui alt Utilizator și să nu obțineți acces neautorizat
la astfel de sisteme sau rețele informatice.
Sunteți de acord să nu întreprindeți nicio acțiune care ar putea submina
integritatea sistemului de feedback al www.mallcopii.ro, cum ar fi
lăsarea unui feedback pozitiv pentru dvs. folosind ID-urile secundare
ale membrilor sau prin terțe părți sau lăsând un feedback negativ
nefondat pentru alt Utilizator.
Prin postarea sau afișarea oricăror informații, conținut sau materiale
(“Conținut de utilizator”) pe site-uri sau furnizarea oricărui conținut
de utilizator către www.mallcopii.rosau către reprezentanții noștri,
acordați o licență irevocabilă, perpetuă, sub licență (prin mai multe
niveluri) licență pentru a afișa, transmite, distribui, reproduce,
publica, duplica, adapta, modifica, traduce, crea lucrări derivate și
folosește altfel, media sau tehnologie cunoscuta sau necunoscuta in
prezent in orice mod si pentru orice scop care poate fi benefic pentru
functionarea Site-ului, furnizarea oricaror Servicii si / sau afacerea
Utilizatorului. Confirmați și justificați către www.mallcopii.ro că aveți
toate drepturile, puterea și autoritatea necesare pentru a acorda
licența de mai sus.

Conturi membre

Utilizatorul trebuie sa fie inregistrat pe Site pentru a accesa sau a
folosi anumite Servicii (un Utilizator inregistrat este de asemenea
denumit si ” Membru ” de mai jos). Cu excepția aprobării
www.mallcopii.ro, un singur utilizator poate înregistra numai un cont
membru pe site ul www.mallcopii.ro. Site-ul www.mallcopii.ro poate anula
sau denunța un cont membru al unui Utilizator dacă www.mallcopii.roare
motive să suspecteze că Utilizatorul a înregistrat sau a controlat
simultan două sau mai multe conturi membre. În plus, www.mallcopii.ro
poate respinge cererea de înregistrare a utilizatorului pentru orice
motiv.
În momentul înscrierii pe Site , www.mallcopii.ro va atribui un cont și
va emite un număr de membru și o parolă (ultima va fi aleasă de un
Utilizator înregistrat în timpul înregistrării) către fiecare utilizator
înregistrat. Un cont poate avea un cont de e-mail pe bază de web cu
spațiu de stocare limitat pentru Membru să trimită sau să primească
e-mailuri.
Un set de ID-uri de utilizator și parolă este unic pentru un singur
cont. Fiecare membru este singurul responsabil pentru păstrarea
confidențialității și securității ID-ului dvs. de membru și a parolei și
pentru toate activitățile care apar în contul dvs. Niciun membru nu
poate să împărtășească, să cedeze sau să permită utilizarea contului
dvs. de membru, a ID-ului sau a parolei de către o altă persoană în
afara entității proprii de afaceri a Membrului. Membrul este de acord să
informeze imediat www.mallcopii.ro dacă observați orice utilizare
neautorizată a parolei sau a contului dvs. sau orice altă încălcare a
securității contului dvs.
Membru este de acord că toate activitățile care apar în contul dvs.
(inclusiv, fără a se limita la publicarea oricărei informații despre
companie sau produs, clic pentru a accepta orice Acorduri sau reguli
suplimentare, abonați la sau efectuați plăți pentru orice servicii,
trimiterea de e-mailuri utilizând contul de e-mail sau trimiterea SMS)
vor fi considerate ca fiind autorizate de către Membru.

Responsabilitățile membrilor

Fiecare membru reprezintă, garantează și este de acord că (a) aveți
puterea și autoritatea deplină de a accepta Termenii, de a acorda
licența și autorizația și de a îndeplini obligațiile de mai jos; (b)
utilizați site-urile și serviciile numai în scopuri comerciale; și (c)
adresa pe care o furnizați la înregistrare este locul principal de
activitate al entității dvs. de afaceri. În sensul prezentei dispoziții,
o sucursală sau un birou de legătură nu va fi considerată o entitate
separată, iar locul principal de activitate va fi considerat a fi sediul
central.
Membrilor li se va cere să furnizeze informații sau materiale cu privire
la entitatea, afacerea sau produsele / serviciile dvs., ca parte a
procesului de înregistrare a site-urilor sau a utilizării de către dvs.
a oricărui serviciu sau a contului membru. Fiecare membru reprezintă,
garantează și este de acord că (a) aceste informații și materiale,
prezentate fie în timpul procesului de înregistrare, fie ulterior pe
toată durata utilizării site-urilor sau serviciilor, sunt adevărate,
exacte, actuale și complete și (b) și să modifice prompt toate
informațiile și materialele pentru a le menține în vigoare, exacte,
actuale și complete.
După ce deveniți membru, sunteți de acord să includeți informațiile de
contact despre dvs. în baza noastră de date cumpărător și să autorizați
www.mallcopii.ro să împărtășească informațiile de contact cu alți
utilizatori sau să utilizeze în alt mod informațiile dvs. personale în
conformitate cu Politica de confidențialitate.
Fiecare membru reprezintă, garantează și este de acord că (a) veți fi
singurul responsabil pentru obținerea tuturor licențelor și
permisiunilor necesare pentru terțe părți privind orice conținut de
utilizator pe care îl trimiteți, îl postați sau îl afișați; (b) orice
Conținut de utilizator pe care îl trimiteți, postați sau afișați nu
încalcă sau încalcă oricare dintre drepturile de autor, brevete, mărci
comerciale, denumirea comercială, secrete comerciale sau orice alte
drepturi personale sau de proprietate ale unei terțe părți ( „
Drepturile tertilor„); (c) aveți dreptul și autoritatea de a vinde,
comercializa, distribui sau exporta sau oferi pentru a vinde,
comercializa, distribui sau exporta produsele sau serviciile descrise în
Conținutul utilizatorului și că această vânzare, comerț, distribuție sau
export sau ofertă nu încalcă orice drepturi de terță parte și (d) dvs.
și afiliații dvs. nu sunteți supuși restricțiilor comerciale,
sancțiunilor sau altor restricții legale adoptate de nicio țară,
organizație internațională sau jurisdicție.

Fiecare membru reprezintă, garantează și este de acord că conținutul pe
care îl transmiteți, postați sau afișați trebuie:

a) să fie adevărat, corect, complet și legal;
b) să nu fie false, înșelătoare sau înșelătoare;
c) să nu conțină informații defăimătoare, calomniatoare, amenințătoare
sau hărțuitoare, obscene, nedorite, ofensatoare, explicite din punct de
vedere sexual sau dăunătoare minorilor;
d) să nu conțină informații discriminatorii sau să promoveze
discriminări bazate pe rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilitate,
orientare sexuală sau vârstă;
e) să nu încalce politica de înregistrare a produselor, alți termeni sau
orice alte acorduri adiționale aplicabile;
f) să nu încalce legile și regulamentele aplicabile (inclusiv, fără
limitare, cele care reglementează controlul exporturilor, protecția
consumatorului, concurența neloială sau publicitatea falsă) sau să
promoveze orice activități încalcă legile și regulamentele aplicabile;
g) să nu conțină nicio legătură directă sau indirectă cu orice alte
site-uri Web care include orice conținut care ar putea încălca Termenii.

Fiecare membru reprezintă, garantează și este de acord că trebuie:

a) să desfășurați activitățile pe Site în conformitate cu legile și
reglementările aplicabile;
b) să desfășurați cu bună-credință tranzacțiile dvs. comerciale cu alți
utilizatori ai Site-urilor;
c) să desfășoare activitățile în conformitate cu Termenii și cu toate
Acordurile adiționale aplicabile;
d) să nu utilizeze serviciile sau site-urile pentru a fraudă orice
persoană sau entitate (inclusiv, dar fără a se limita la vânzarea de
articole furate, utilizarea cardurilor de credit / debit furate);
e) să nu vă impersonați nici o persoană sau entitate, să nu vă
prezentați în mod eronat sau să fii afiliat cu nicio persoană sau
entitate;
f) să nu se angajeze în spam sau phishing;
g) să nu se angajeze în alte activități ilegale (incluzând, fără a se
limita la cele care ar constitui o infracțiune, să ducă la răspundere
civilă etc.) sau să încurajeze sau să facă față unor activități ilegale;
h) nu implică încercări de copiere, reproducere, exploatare sau
expropriere a diferitelor directoare, baze de date și liste de
proprietate ale www.mallcopii.ro;
i) să nu implice viruși de calculator sau alte dispozitive și coduri
distructive care au ca efect deteriorarea, interferența, interceptarea
sau exproprierea oricărui sistem sau a unui software sau a unui sistem
hardware, date sau informații personale;
j) să nu implice nici o schemă care să submineze integritatea datelor,
sistemelor sau rețelelor utilizate de www.mallcopii.ro sau să obțină
acces neautorizat la astfel de date, sisteme sau rețele;
k) nu, și directorul dvs., ofițerul (ei), ofițerul (ei), partea /
entitățile de control, afiliații și jurisdicția juridică în care oricare
dintre persoanele sau entitățile menționate anterior este organizată sau
are operațiuni, economice sau de fraudă ale oricărei entități
guvernamentale, internaționale sau de reglementare; și
l) să nu se angajeze în nici o activitate care altfel ar crea o
răspundere pentru www.mallcopii.ro

Membrii nu pot folosi serviciile și contul membru pentru a se angaja în
activități care sunt identice sau similare cu afacerile
www.mallcopii.rocu piața de comerț electronic.
Membru recunoaște și este de acord că Serviciile pot fi utilizate numai
de întreprinderi și de reprezentanții acestora pentru uz comercial și nu
pentru consumatori individuali sau pentru uz personal.
Membru recunoaște și este de acord că fiecare Membru este singurul
responsabil pentru respectarea legilor și reglementărilor aplicabile în
jurisdicțiile sale respective pentru a se asigura că orice utilizare a
Site-ului și a Serviciilor este în conformitate cu aceleași.

Încălcări ale utilizatorilor sau membrilor

www.mallcopii.ro își rezervă dreptul, la propria discreție, de a elimina,
modifica sau respinge orice conținut de utilizator pe care îl trimiteți,
postați sau afișați pe site-urile despre care credem în mod legal
ilegal, încalcă Termenii, ar putea supune www.mallcopii.ro sau
afiliaților noștri la răspundere sau este altfel considerat inadecvat în
opinia www.mallcopii.ro

Tranzacții între cumpărători și vânzători

Prin intermediul www.mallcopii.ro, site-ul www.mallcopii.ro oferă
platforme electronice bazate pe web pentru schimbul de informații între
cumpărători și vânzători de produse și servicii. www.mallcopii.ro oferă,
de asemenea, platforme electronice de tranzacționare bazate pe web
pentru ca membrii să poată plasa, accepta, încheia, gestiona și executa
comenzi pentru furnizarea de produse și servicii online în cadrul
site-urilor care fac obiectul termenilor contractului de tranzacții
www.mallcopii.ro. Cu toate acestea, pentru orice Servicii,
www.mallcopii.ro nu reprezintă vânzătorul sau cumpărătorul în tranzacții
specifice. www.mallcopii.ro nu controlează și nu este răspunzător sau
răspunzător de calitatea, siguranța, legalitatea sau disponibilitatea
produselor sau serviciilor oferite spre vânzare pe site-uri sau
abilitatea vânzătorilor de a încheia o vânzare sau abilitatea
cumpărătorilor de a finaliza o achiziție.
Utilizatorii sunt conștienți că pot exista riscuri de a trata cu
persoane care acționează sub pretexturi false. www.mallcopii.ro
utilizează mai multe tehnici pentru a verifica exactitatea anumitor
informații pe care utilizatorii plătitori ni ni le oferă atunci când se
înregistrează pentru un serviciu de membru plătitor pe site-uri. Cu
toate acestea, deoarece verificarea utilizatorilor pe Internet este
dificilă, www.mallcopii.ro nu poate și nu confirmă identitatea pretinse a
fiecărui utilizator (inclusiv, fără limitare, membrii plătitori). Vă
încurajăm să folosiți diferite mijloace, precum și bunul simț, pentru a
evalua cu cine aveți de-a face.
Fiecare Utilizator recunoaște că își asumă pe deplin riscurile de a
efectua orice tranzacții de cumpărare și vânzare în legătură cu
utilizarea www.mallcopii.ro și că își asumă pe deplin riscurile de
răspundere sau de orice fel de daune în legătură cu o activitate
ulterioară de orice fel referitoare la produsele sau serviciile care fac
obiectul tranzacțiilor care utilizează www.mallcopii.ro. Astfel de
riscuri includ, dar nu se limitează la, reprezentarea greșită a
produselor și serviciilor, schemele frauduloase, calitatea
nesatisfăcătoare, neîndeplinirea specificațiilor, produsele defecte sau
periculoase, produsele ilegale, întârzierea sau neîndeplinirea
obligațiilor în livrare sau plată, , încălcarea garanției, încălcarea
contractului și a accidentelor de transport. Aceste riscuri includ, de
asemenea, riscurile pe care fabricarea, importul, exportul, distribuția,
oferta, afișarea, cumpărarea, vânzarea și / sau utilizarea produselor
sau serviciilor oferite sau afișate pe site-uri pot încălca sau pot fi
afirmat că încalcă drepturile terților și riscul ca utilizatorul să
suporte costuri de apărare sau alte costuri legate de afirmația terțelor
părți Drepturile sau în legătură cu orice revendicare a oricărei părți
că are dreptul la apărare sau despăgubire în legătură cu afirmații de
drepturi, cereri sau revendicări de către solicitanții drepturilor
terților. Aceste riscuri includ, de asemenea, riscurile pe care
consumatorii, alți cumpărători, utilizatorii finali de produse sau alții
care pretind că au suferit leziuni sau pagube produse în legătură cu
produsele obținute inițial de Utilizatorii site-urilor ca urmare a
tranzacțiilor de cumpărare și de vânzare în legătură cu utilizarea
Site-urilor pot suferi daune și / sau să-și afirme pretențiile care
decurg din utilizarea acestor produse. Toate riscurile de mai sus sunt
denumite în continuare “riscuri de tranzacție”. Fiecare Utilizator este
de acord că www.mallcopii.ronu va fi răspunzător sau responsabil pentru
orice daune, daune, datorii, costuri, pagube, inconveniente, întreruperi
de afaceri sau cheltuieli de orice fel care pot apărea ca rezultat al
sau în legătură cu orice riscuri de tranzacționare.
Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru toți termenii și
condițiile tranzacțiilor efectuate prin, prin sau ca urmare a utilizării
site-urilor sau serviciilor, inclusiv, fără limitare, termenii privind
plata, returnările, garanțiile, transportul, asigurarea, taxele, taxe,
titlu, licențe, amenzi, permise, manipulare, transport și depozitare.

Forța majoră

În nici un caz www.mallcopii.ro nu va fi trasă la răspundere pentru nici
o întârziere, nereușită sau perturbare a conținutului sau serviciilor
furnizate prin Site-uri care rezultă direct sau indirect din acțiuni ale
naturii, forțelor sau cauzelor care depășesc controlul nostru rezonabil,
incluzând, fără limitare, , disfuncționalități ale calculatoarelor,
telecomunicațiilor sau altor echipamente, eșecuri de energie electrică,
greve, conflicte de muncă, revolte, insurecții, tulburări civile,
lipsuri de muncă sau materiale, incendii, inundații, furtuni, explozii,
acte de război, acțiuni guvernamentale, de instanțe sau tribunale
domestice sau străine sau neexecutarea unor terțe părți.

Drepturi de proprietate intelectuală

www.mallcopii.ro ,prin S.C. COLTUC SI ASOCIATII SAI  SRL este singurul
proprietar sau licențiat legal pentru toate drepturile și interesele
site-urilor și a conținutului site-ului. Site-urile și conținutul
site-ului incorporează secrete comerciale și alte drepturi de
proprietate intelectuală protejate în temeiul dreptului internațional de
copyright și a altor legi.

MALLCOPII.RO Puteti comanda online : Jucarii , imbracaminte ,incaltaminte ,carucioare auto ,lol pentru copii sau bebelusi 

Unde gasesc imbracaminte si incaltaminte pentru copii si bebelusi? Cat costa un carucior auto pentru copii? Cat costa jucariile pentru copii si bebelusi? Unde gasesc Lol pentru copii si bebelusi?

Jucărie

Jucăriile sunt obiecte create în general pentru a reda la scară redusă realitatea și a oferi copiilor miniaturi reprezentative ale lumii adulților. Jucăriile pot constitui un liant al relațiilor dintre copii și chiar un suport moral oferit copiilor ca indivizi. Cu toate acestea și unii adulți dar și unele animale nedomesticate se mai joacă cu jucăriile. Există jucării pentru fiecare din stadiile de dezvoltare a copilului. Astfel, copiii mici au jucării de obicei din cauciuc sau alt material elastic, care nu pot fi ingerate cu ușurință. Cu cât copilul este mai mare, cu atât jucăriile destinate lui sunt mai complexe. În comerțul cu jucării una din dilemele întâlnite este cine alege jucăria: copilul sau adultul? Pentru copil jucăria preferată este aceea care reflectă cel mai bine visurile și aspirațiile lui, dorințele sale de a fi mare, de a imita sau reproduce lumea înconjurătoare; pentru părinte imupulsul educațional de a transmite valorile sale copilului se îmbină cu dorința de a-i oferi ceea ce i s-a refuzat în copilărie. Jucăriile mai pot fi clasificate și după vârsta și sexul[1] copiilor cărora le sunt destinate, tipul de materiale folosite (lemnmateriale plasticetextilemetale), modul de funcționare (mecaniceelectronice) etc.  

MALLCOPII.RO Puteti comanda online : Jucarii , imbracaminte ,incaltaminte ,carucioare ,lol pentru copii sau bebelusi 

    Alege din cele mai noi modele de jucarii pentru fetite si baieti,Oferim Consultanta Online.Fii la curent cu noutatile adaugate zilnic in categoria jucarii copii bebelusi   
  • Ce , Cum , Unde , Cat, De ce jucarii pentru copii si bebelusi?
  • Cum aleg o jucarie pentru copii si bebelusi?
    ....................................................................................................................................   Ce , Cum , Unde , Cat, De ce jucarii pentru copii si bebelusi? La mallcopii.ro te asteapta o gama larga de jucarii si jocuri la preturi avantajoase. Iti pregatim zilnic promotii la jucarii pentru copii. Livrare Rapida.Jucaria este este pentru orice „copil” care este si adult Mereu vom fi copii!         Cum aleg o jucarie pentru copii si bebelusi? În anul 2014, în România existau 102 producători de jucării cu o cifră de afaceri cumulată de 30 milioane euro, 90% din această cifră fiind generată de cei mai mari 20 dintre aceștia.[6] Cei mai mari trei producători locali de jucării erau D-Toys, Romexa și Modelleisenbahn.[6] În anul 2013, românii au cheltuit pe jucării, jocuri și console video aproape 170 de milioane de euro.[6][7][8] În anul 2009, piața jucăriilor educaționale a fost estimată la 180 milioane euro.[9] https://www.youtube.com/watch?v=GquePaF8XtI Căutări referitoare la JUCARIE 🔎Mașini de jucărie   🔎De jucărie   🔎Mașini de poliție de jucărie   🔎Mașini de curse de jucărie   🔎Jucării pentru copii mici   🔎Mașinuțe   🔎Desene animate cu jucarii vorbitoare   🔎Mașina de poliție pentru copii   ALTII CAUTA SI   🔎Jucăm împreună jucării pentru copii   🔎Desene animate cu jucarii vorbitoare   🔎Jocuri pentru copii Rezultate de pe mallcopii.ro 
  Feedback Afișați rezultate despre Mallcopii.ro este un magazin online pentru copii si bebelusi...

Vedeți jucarii copii

  De la Google Mai multe locatii MallCopii.ro Site Indicații   Salvat   5,01 recenzie Google Magazin de articole pentru copii în București3,2 km Gestionați acest profil de companie AdresăCalea Rahovei , Nr 966-968,corp 6, București 050912 Program Deschis non-stop Telefon0745 150 894 Programări: mallcopii.ro Editați informațiile despre companie   Salut! am nevoie de un pic de ajutor.am un vecin care vine mereu la mine acasa, are 2 ani si atunci cand ramane singur in acmera sa se joace cu jucariile il apuca plansul din senin, vine alergand la mine...? (mai mult) cred ca majoritatea ati avut jucarii cu telecomanda sau ceva de genu! stiti cumva un site de unde as putea cumpara telecomanda si receptorul (practic circuitul)? eu am cautat pe internet si ...? (mai mult) Salut. cum se numeste acel aparat unde bagi monete si controlezi u acel brat metalic din aparat catre jucarii si daca prinzi jucaria o duci in ace gaura sa o iei? dau funda As vrea sa stiu daca exista oameni care sa faca telecomenzi ca sa poti controla diferite jucarii pentru ca varumio are ceva masina care i s-a stricat telecomanda... Cine stie de unde pot gasi jucarii littlest pet shop in Cluj? Va rog sa imi spuneti in ce magazin. Dau fundita. :) Salut, stie cineva de unde pot lua niste jucarii Castle Crashers de la Newgrounds? (am gasit doar pe site- ul oficial dar poate gasiti voi alte siteuri- - Romanesti va rog) Uitati niste poze:www.mallcopii.ro Buna! Am niste (mai mult de la Mc) jucarii mai vechi pe care mama zice ca trebuie sa le arunc, dar eu nu vreau asa ca ma candeam poate le cumpara cineva la 1- 5 lei. Jucariile sunt vechi da nu stricate...? (mai mult) Dati-mi site'uri cu ursuleti personalizati..adica sa personalizez cu poza tricoul de la ursulet..care sa fie si in stoc...va rooooog. si daca nu gasiti cu ursuleti, cu jucarii de plus. Am doua intrebari :)1. Ce as putea cumpara cadou unui baiat de 12 ani si nu`mi ziceti de haine (k nu nimeresc marimile:)) :-S) si nici jucarii e mai matur adica eu la 13 ani nu sunt...? (mai mult)   De cativa ani (vreo 3)am o problema care îmi creează disconfort. Aspectul pielii mele de pe picioare e foarte anormal sa spun asa. Tot timpul arata ca si cum as avea o iritatie groaznica, fapt care ma...? (mai mult) BUna ziua.De curand am sa plec in Anglia m- ai exact in Londra. Imi puteti spune niste magazine sau m- ai exact site- uri de magazine (imbracaminte, electronice) de acolo sa ma orientez la niste preturi....? (mai mult) e adv ca in grecia.intr-o anumita statiune sunt magazine de imbracaminte ff ieftine.gen 2 euro o pereche de blugi etc.va rog rasp urgent dau funda :x!   Dar dupa ce imi fac imbracamintea, parul si celelalte, nu stiu cum sa salvez tot ce am facut! De unde se salveaza si...? (mai mult) Salut am gta vice city si am cumparat The Pole Position Club si am primit imbracamintea Mr. Vercetti si mi-a scris sus acolo : Mr. Vercetti outfit is now avaible at Collar'n Cuffs. funda daca imi ziceti...? (mai mult) Cum promovez un blog pentru fete?(make-up,imbracaminte, lalala). Sunt fata am 14 ani si de la varsta de 9- 10 ani am obs. ca in talpa nu am acea scobitura (gaura) in lateral specifica oricarui picior.Cred ca este platfus, se mai poate trata la varsta asta?...? (mai mult) Cum sa fac dezinfectie la incaltaminte? Buna, TPU! De ceva vreme ma dor foarte tare degetele mari de la picioare, mi s-au si umflat in lateral... iar incaltamintea abia reusesc sa o mai suport!:(... As dori sa fac niste exercitii fizice acasa, cu ce imi recomandati sa incep? Nu obisnuiesc sa fac vreun sport si nu imi pot permite sa merg la sala, din acest motiv prefer sa le fac acasa. Inca o intrebare:...? (mai mult)   spalati pe maini imediat dupa ce intrati in casa?! Stiti ca asa va feriti de vreo 20 de boli transmise prin contact la nivelul mainilor nespalate?!Pe langa cele de mai jos, manerele de la carucioarele...? (mai mult)   Unde se vând cărucioare pentru persoane cu handicap în București? Am jucat un joc acum doua luni parca erai cu un om nu mai stiu sigur si tu trebuia sa treci starda fara sa fi lovit de masi si de carute cu cai, carucioare de cumparaturi, carucioare, praful de incetinea...? (mai mult)   As vrea sa calatoresc pe luna cu o racheta proiectata de mine.Sau sa creez un carusel din carucioare pana la soare.Ori sa sap un tunel prin toata lumea sau sa calatoresc pana in centrul pamantului.Aceasta...? (mai mult)   m- am dat pe carucioare la peny(ca toti copiii)am 14 ani si am trecut prin fata camerei de filmat.a iesit gardianul nu ne- a prins am fugit.a venit politia la 15 minute si cica a vorbit ...? (mai mult)   Copil este un termen folosit în științele juridice, dreptpsihologiesociologie sau medicină care poate să însemne:
  • un om în faza de dezvoltare numită copilărie (în general în Europa copilăria durează până la vârsta de 14 ani; copilul face parte din familie, fiind urmașul și moștenitorul părinților săi biologici sau adoptivi). Copilul dispune de drepturile copilului.

Vezi și

   

Nou-născut

De la Wikipedia, enciclopedia liberă Jump to navigationJump to search Nou-născut, imediat după naştere, cu cordonul ombilical încă neligaturat Nou-născut, la 10 minute după naştere Perioada de nou-născut este etapa din viața omului cuprinsă între naștere și vârsta de 15 zile[1]. Este urmată de perioada de sugar. Cu toate că este o etapă scurtă, perioada de nou-născut are consecințe importante pentru tot restul vieții. Organismul este supus efortului de adaptare la un nou mediu de viață, cu numeroase fenomene tranzitorii. Aceasta implică o serie de schimbări rapide, majoritatea predictibile, dar și modificări care pot semnala apariția de fenomene patologice. Patologia acestei perioade poate avea consecințe importante pentru evoluția ulterioară a copilului. În primele patru săptămâni de viață pot fi descoperite majoritatea malformațiilor congenitale și a defectelor genetice. Nu toate anomaliile genetice au manifestări clinice de la naștere, dar o mare parte din acestea pot fi descoperite prin manevre de screening și tratate, pentru a se preveni evoluția lor nefavorabilă. Disciplina medicală care se ocupă de nou-născuți se numește neonatologie.   Căutări referitoare la 🔎 ALTII CAUTA SI 🔎    Căutări referitoare la copii 🔎Cantece pentru copii cântece   🔎Cantece pentru copii mici   🔎Cantece pentru copii in limba romana   🔎tralala - cantece pentru copii cinci rățuște   🔎Desene pentru copii   🔎Cantece copii versuri   🔎Cantece pentru copii de gradinita   🔎Muzica pentru copii mari   Căutări referitoare la LOL Lol 'd   Inscriere lol   LoL download   Download eune lol   League of Legends romania   League of legends create account   Cont lol eune   Eune lol sign up   Căutări referitoare la IMBRACAMINTE Haine dama ieftine reduceri   Haine dama ieftine si frumoase   Miniprix   Imbracaminte barbati   Haine dama reduceri   Haine dama deosebite   Fashion Days   Haine ieftine   ALTII CAUTA SI 🔎 scaun auto copii 0-36 kg   scaun auto copii 0-25 kg   scaun auto copii 9-36 kg   scaun auto copii 0-18 kg   Scaun auto copii isofix   Emag scaun auto   Scaun auto copii auchan   Scaun auto copii chicco   Căutări referitoare la 🔎   Reduceri incaltaminte copii   Auchan incaltaminte copii   Ppt incaltaminte copii   Producator incaltaminte copii   incaltaminte copii 2-3 ani   Ccc incaltaminte copii   Incaltaminte copii deichmann   Incaltaminte copii emag  

MALLCOPII.RO Puteti comanda online : Jucarii , imbracaminte ,incaltaminte ,carucioare ,lol pentru copii sau bebelusi