Amenzi ISCTR 2020 (Coltuc si Asociatii)

Amenzi ISCTR 2020 (Coltuc si Asociatii)

AMENZI ISCTR 2020 – depășire program, pauze incomplete, etc (OG 37/2007)

AMENZI ISCTR 2020

Tot ce trebuie sa stiti de amenzile Isctr in 2020 realizat de Coltuc si asociatii www.coltucsisasociatii.ro

ART. 8 (1) Urmatoarele fapte reprezinta incalcarile dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR, carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul(CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, si constituie contraventii daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

 1. a) depasirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (9000-12000 companie)
 2. b) depasirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (9000-12000 companie)
 3. c) depasirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere saptamanale; (9000-12000 companie)
 4. d) depasirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani

consecutive; (9000-12000 companie)

 1. e) utilizarea unui vehicul fara a avea instalat/a un/o echipament/aparatura de inregistrare omologat/a sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci cand dotarea cu aparat tahograf digital se impunea; (9000-12000 companie)
 2. f) utilizarea altei cartele tahografice decat a celei emise conducatorului auto; (9000-12000 companie)
 3. g) conducerea unui vehicul cu o cartela tahografica obtinuta in alte conditii decat cele prevazute de

reglementarile in vigoare; (9000-12000 companie)

 1. h) alterarea, suprimarea, distrugerea datelor inregistrate pe diagrama tahografica, detinute in memoria

echipamentului/aparaturii de inregistrare, in cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de

echipamentul/aparatura de inregistrare; (9000-12000 companie)

 1. i) interventia asupra echipamentului/aparaturii de inregistrare, diagramei tahografice sau cartelei

tahografice astfel incat aceasta sa poata conduce la alterarea datelor inregistrate si/sau a informatiilor

continute in raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de inregistrare; (9000-12000 companie)

 1. j) prezenta in vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor inregistrate si/sau a

informatiilor continute in raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de inregistrare. (9000-12000 companie)

 

(2) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

 

 

 1. a) depasirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (4000-6000 companie)
 2. b) depasirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore; (4000-6000 companie)
 3. c) depasirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere saptamanale; (4000-6000 companie)
 4. d) depasirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (4000-6000 companie)
 5. e) depasirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neintrerupta; (4000-6000 companie)
 6. f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia pana la 9 ore; (4000-6000 companie)
 7. g) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci cand este posibila reducerea acesteia pana la 9 ore; (4000-6000 companie)
 8. h) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fractionat (4000-6000 companie)
 9. i) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj; (4000-6000 companie)
 10. j) diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului saptamanal redus; (4000-6000 companie)
 11. k) diminuarea cu pana la 9 ore a repausului saptamanal normal; (4000-6000 companie)
 12. l) utilizarea in conditii necorespunzatoare a posibilitatii de derogare prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006; (4000-6000 companie)
 13. m) remunerarea conducatorilor auto in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata, chiar si sub forma de prime sau majorari salariale, in cazul in care o asemenea remunerare este de natura sa pericliteze siguranta rutiera si/sau sa incurajeze incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006; (4000-6000 companie)
 14. n) echipamentul/aparatura de inregistrare nu functioneaza corect, este defect (a), nu este calibrat (a) sau sigilat (a) corespunzator ori nu are verificarea periodica in termenul de valabilitate; (4000-6000 atelier)
 15. o) echipamentul/aparatura de inregistrare este utilizat (a) necorespunzator, a suferit interventii abuzive sau nu este utilizata o cartela tahografica valabila; (4000-6000 conducator auto)
 16. p) inregistrarile activitatii conducatorilor auto nu sunt pastrate de catre operatorul de transport/intreprinderea sub forma de diagrame tahografice, rapoarte imprimate si/sau date descarcate, in ordine cronologica si separat pentru fiecare conducator auto; (4000-6000 companie)
 17. q) conducatorul auto detine mai mult de o cartela tahografica valabila; (4000-6000 conducator auto)
 18. r) utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate; (4000-6000 conducator auto)
 19. s) operatorul de transport/intreprinderea nu detine inregistrarile privind activitatea unui conducator auto, cel putin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toata perioada de activitate daca aceasta este mai mica de 365 de zile; (4000-6000 companie)

ş) utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel incat informatiile inscrise nu sunt lizibile; (4000-6000 companie)

 1. t) utilizarea incorecta a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice; (4000-6000 conducator auto)

ţ) scoaterea neautorizata a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de inregistrare, care are impact asupra inregistrarii datelor relevante; (4000-6000 conducator auto)

 1. u) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea pe care acestea pot inregistra date, rezultand pierderea/alterarea datelor; (4000-6000 conducator auto)
 2. v) numele de familie al conducatorului lipseste de pe diagrama tahografica; (4000-6000 conducator auto)
 3. w) prenumele conducatorului auto lipseste de pe diagrama tahografica; (4000-6000 conducator auto)
 4. x) refuzul de a permite, in cursul controlului, verificarea, retinerea sau copierea oricarei inregistrari privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale unui conducator auto, ale echipamentului/aparaturii de inregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activitatii desfasurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de inregistrare; (4000-6000 conducator auto sau atelier)
 5. y) neprezentarea inregistrarilor din ziua curenta; (4000-6000 companie)
 6. z) neprezentarea organelor de control a inregistrarilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente; (4000-6000 companie)
 7. aa) neprezentarea organelor de control a datelor inregistrate pe cartela tahografica, in format electronic, in cazul in care conducatorul auto detine una; (4000-6000 companie)
 8. bb) neprezentarea organelor de control a inregistrarilor manuale si a rapoartelor imprimate din ziua curenta sau din cele 28 de zile anterioare celei curente; (4000-6000 companie)
 9. cc) neutilizarea sau neprezentarea organelor de control a cartelei tahografice; (4000-6000 companie)
 10. dd) echipamentul/aparatura de inregistrare nu a fost reparata de catre un montator sau atelier autorizat; (4000-6000 compamie)
 11. ee) conducatorul auto nu a mentionat toate informatiile necesare legate de activitatile desfasurate in perioadele de timp in care echipamentul/aparatura de inregistrare nu a facut inregistrari intrucat a fost neutilizabila sau a functionat defectuos; (4000-6000 conducator auto)
 12. ff) numarul cartelei tahografice sau numele si prenumele conducatorului auto sau numarul permisului de conducere nu sunt mentionate pe raportul imprimat de tahograful digital; (4000-6000 conducator auto)
 13. gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competenta din statul membru in care a avut loc evenimentul; (4000-6000 conducator auto)
 14. hh) nerespectarea obligatiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus saptamanal normal, pana la sfarsitul celei de-a treia saptamani, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006. (4000-6000 companie)

 

(3) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

 1. a) depasirea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore,

atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (600-1000 companie)

 1. b) depasirea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (600-1000 companie)
 2. c) depasirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai putin de 9 ore, a duratei maxime de conducere saptamanale; (600-1000 companie)
 3. d) depasirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai putin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (600-1000 companie)
 4. e) depasirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai putin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neintrerupta; (600-1000 companie)
 5. f) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia; (600-1000 companie)
 6. g) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus,

atunci cand este posibila reducerea acesteia; (600-1000 companie)

 1. h) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus

zilnic fractionat; (600-1000 companie)

 1. i) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj; (600-1000 companie)
 2. j) diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai putin de 4 ore, a repausului saptamanal redus; (600-1000 companie)
 3. k) diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai putin de 9 ore, a repausului saptamanal normal; (600-1000 companie)
 4. l) lipsa organizarii sau organizarea necorespunzatoare a activitatii conducatorului auto ori lipsa

instructiunilor sau instructiuni necorespunzatoare date conducatorului auto astfel incat acesta sa poata sa se conformeze prevederilor legale aplicabile; (600-1000 companie)

 1. m) nedetinerea la bordul vehiculului a unui numar suficient de diagrame tahografice; (600-1000 companie)
 2. n) utilizarea unei diagrame tahografice sau a hartiei pentru imprimarea rapoartelor de catre

echipamentul/aparatura de inregistrare care nu este omologata sau corespunzatoare tipului de

echipament/aparatura de inregistrare instalat/a la bordul vehiculului; (600-1000 conducator auto)

 1. o) nedepunerea in termen de 7 zile calendaristice a cererii de inlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate; (600-1000 conducator auto)
 2. p) neintroducerea/neinregistrarea manuala a datelor atunci cand acest lucru se impune, conform

prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014; (600-1000 conducator auto)

 1. q) neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice in slotul corect, in

cazul conducerii autovehiculului in echipaj; (600-1000 conducator auto)

 1. r) ora inregistrata de echipamentul/aparatura de inregistrare nu corespunde cu ora oficiala a tarii in care este inmatriculat vehiculul; (600-1000 conducator auto)
 2. s) utilizarea incorecta a mecanismului de comutare a tahografului; (600-1000 conducator auto)

ş) data inceputului sau data sfarsitului utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa pe aceasta; (600-1000 conducator auto)

 1. t) valoarea indexului kilometric al vehiculului la inceputul utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa

pe aceasta; (600-1000 conducator auto)

ţ) nerepararea echipamentului/aparaturii de inregistrare pe parcursul cursei, daca au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defectiunii; (600-1000 companie)

 1. u) lipsa semnaturii conducatorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital. (600-1000 conducator auto)

 

(4) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari minore ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii:

 1. a) depasirea cu pana la o ora a duratei zilnice de conducere, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (250-500 companie)
 2. b) depasirea cu pana la o ora a duratei maxime zilnice de conducere, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (250-500 companie)
 3. c) depasirea cu pana la 4 ore a duratei de conducere saptamanale; (250-500 companie)
 4. d) depasirea cu pana la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (250-500 companie)
 5. e) depasirea cu pana la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neintrerupta; (250-500 companie)
 6. f) diminuarea cu pana la o ora a perioadei minime de repaus zilnic, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia; (250-500 companie)
 7. g) diminuarea cu pana la o ora a perioadei minime de repaus zilnic redus; (250-500 companie)
 8. h) diminuarea cu pana la o ora a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic fractionat; (250-500 companie)
 9. i) diminuarea cu pana la o ora a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj; (250-500 companie)
 10. j) diminuarea cu pana la 2 ore a repausului saptamanal redus; (250-500 companie)
 11. k) diminuarea cu pana la 3 ore a repausului saptamanal normal; (250-500 companie)
 12. l) nedetinerea la bordul vehiculului a unei cantitati suficiente de hartie pentru imprimarea rapoartelor de catre echipamentul/aparatura de inregistrare; (250-500 companie)
 13. m) utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care

permit citirea informatiilor continute; (250-500 companie)

 1. n) scoaterea neautorizata a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de inregistrare, dar care nu are impact asupra inregistrarii datelor relevante; (250-500 conducator auto)
 2. o) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea pe care acestea pot inregistra date, fara a rezulta pierderea/alterarea datelor; (250-500 conducator auto)
 3. p) locul unde a inceput sau cel unde s-a sfarsit utilizarea diagramei tahografice nu este mentionat pe

aceasta; (250-500 conducator auto)

 1. q) numarul de inmatriculare al autovehiculului nu este inscris pe diagrama tahografica; (250-500 conducator auto)
 2. r) valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfarsitul utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa pe aceasta; (250-500 conducator auto)
 3. s) ora schimbarii vehiculului nu este inscrisa pe diagrama tahografica; (250-500 conducator auto)

ş) simbolul tarii nu este introdus in echipamentul/aparatura de inregistrare. (250-500 conducator auto)

 

CUM NE APARAM?

Coltuc si asociatii www.coltucsisasociatii.ro explica

 

În exercitarea atribuţiilor, inspectorii de control ai ISCTR au sarcina sã îşi facã cunoscutã, în prealabil, calitatea şi sã prezinte legitimaţia de control si sa utilizeze mijloacele şi echipamentele de control, numai în condiţiile prevãzute de producãtorul sau furnizorul acestora şi de legislaţia metrologicã în vigoare, dupã caz.

 

OUG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, sta la baza tuturor actelor normative care sanctioneaza contraventii si se coroboreaza cu acestea in aplicarea sanctiunilor.

              Astfel, ART. 16 prevede:

(1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost să vârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac şi organul la care se depune plângerea.

!!! Acest articol este foarte important, deoarece procesul verbal de constatare a contraventiei se bucura de prezumtie de legalitate, dar aceasta prezumtie se poate rasturna in fata instantei de judecata, daca se arata incalcarile aduse acestui articol de lege. !!!

 

 1. Instantele de judecata pronunta 3 tipuri de solutii in urma solutionarii unei plangeri contraventionale, si anume:

–      admite plangerea contraventionala si anuleaza procesul verbal de contraventie si toate masurile dispuse prin acesta;

–      admite plangerea contraventioanla si dispune inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertismentul, sau cu o amenda mai mica;

–      respinge plangerea contraventionala, caz in care aveti posibilitatea introducerii caii de atac a recursului, in termen de 30 zile de la data comunicarii hotararii judecatoresti.

In Romania instantele admit plangerile contraventionale temeinic intocmite, intrucat inspectorii de control nu respecta intotdeauna obligatiile ce le incumba in efectuarea propriu –zisa a controlului si in intocmirea procesului verbal de contraventie.

 

Ne puteti scrie pe whatsapp 0745150894 sau www.coltucsiasociatii.ro

 

 

 

Multumim


MALLCOPII.RO Puteti comanda online : Jucarii , imbracaminte ,incaltaminte ,carucioare auto ,lol pentru copii sau bebelusi 

Unde gasesc imbracaminte si incaltaminte pentru copii si bebelusi? Cat costa un carucior auto pentru copii? Cat costa jucariile pentru copii si bebelusi? Unde gasesc Lol pentru copii si bebelusi?

Jucărie

Jucăriile sunt obiecte create în general pentru a reda la scară redusă realitatea și a oferi copiilor miniaturi reprezentative ale lumii adulților. Jucăriile pot constitui un liant al relațiilor dintre copii și chiar un suport moral oferit copiilor ca indivizi. Cu toate acestea și unii adulți dar și unele animale nedomesticate se mai joacă cu jucăriile. Există jucării pentru fiecare din stadiile de dezvoltare a copilului. Astfel, copiii mici au jucării de obicei din cauciuc sau alt material elastic, care nu pot fi ingerate cu ușurință. Cu cât copilul este mai mare, cu atât jucăriile destinate lui sunt mai complexe. În comerțul cu jucării una din dilemele întâlnite este cine alege jucăria: copilul sau adultul? Pentru copil jucăria preferată este aceea care reflectă cel mai bine visurile și aspirațiile lui, dorințele sale de a fi mare, de a imita sau reproduce lumea înconjurătoare; pentru părinte imupulsul educațional de a transmite valorile sale copilului se îmbină cu dorința de a-i oferi ceea ce i s-a refuzat în copilărie. Jucăriile mai pot fi clasificate și după vârsta și sexul[1] copiilor cărora le sunt destinate, tipul de materiale folosite (lemnmateriale plasticetextilemetale), modul de funcționare (mecaniceelectronice) etc.  

MALLCOPII.RO Puteti comanda online : Jucarii , imbracaminte ,incaltaminte ,carucioare ,lol pentru copii sau bebelusi 

    Alege din cele mai noi modele de jucarii pentru fetite si baieti,Oferim Consultanta Online.Fii la curent cu noutatile adaugate zilnic in categoria jucarii copii bebelusi        ....................................................................................................................................   Ce , Cum , Unde , Cat, De ce jucarii pentru copii si bebelusi? La mallcopii.ro te asteapta o gama larga de jucarii si jocuri la preturi avantajoase. Iti pregatim zilnic promotii la jucarii pentru copii. Livrare Rapida.Jucaria este este pentru orice „copil” care este si adult Mereu vom fi copii!         Cum aleg o jucarie pentru copii si bebelusi? În anul 2014, în România existau 102 producători de jucării cu o cifră de afaceri cumulată de 30 milioane euro, 90% din această cifră fiind generată de cei mai mari 20 dintre aceștia.[6] Cei mai mari trei producători locali de jucării erau D-Toys, Romexa și Modelleisenbahn.[6] În anul 2013, românii au cheltuit pe jucării, jocuri și console video aproape 170 de milioane de euro.[6][7][8] În anul 2009, piața jucăriilor educaționale a fost estimată la 180 milioane euro.[9] https://www.youtube.com/watch?v=GquePaF8XtI Căutări referitoare la JUCARIE 🔎Mașini de jucărie   🔎De jucărie   🔎Mașini de poliție de jucărie   🔎Mașini de curse de jucărie   🔎Jucării pentru copii mici   🔎Mașinuțe   🔎Desene animate cu jucarii vorbitoare   🔎Mașina de poliție pentru copii   ALTII CAUTA SI   🔎Jucăm împreună jucării pentru copii   🔎Desene animate cu jucarii vorbitoare   🔎Jocuri pentru copii Rezultate de pe mallcopii.ro 
  Feedback Afișați rezultate despre Mallcopii.ro este un magazin online pentru copii si bebelusi...

Vedeți jucarii copii

  De la Google Mai multe locatii MallCopii.ro Site Indicații   Salvat   5,01 recenzie Google Magazin de articole pentru copii în București3,2 km Gestionați acest profil de companie AdresăCalea Rahovei , Nr 966-968,corp 6, București 050912 Program Deschis non-stop Telefon0745 150 894 Programări: mallcopii.ro Editați informațiile despre companie   Salut! am nevoie de un pic de ajutor.am un vecin care vine mereu la mine acasa, are 2 ani si atunci cand ramane singur in acmera sa se joace cu jucariile il apuca plansul din senin, vine alergand la mine...? (mai mult) cred ca majoritatea ati avut jucarii cu telecomanda sau ceva de genu! stiti cumva un site de unde as putea cumpara telecomanda si receptorul (practic circuitul)? eu am cautat pe internet si ...? (mai mult) Salut. cum se numeste acel aparat unde bagi monete si controlezi u acel brat metalic din aparat catre jucarii si daca prinzi jucaria o duci in ace gaura sa o iei? dau funda As vrea sa stiu daca exista oameni care sa faca telecomenzi ca sa poti controla diferite jucarii pentru ca varumio are ceva masina care i s-a stricat telecomanda... Cine stie de unde pot gasi jucarii littlest pet shop in Cluj? Va rog sa imi spuneti in ce magazin. Dau fundita. :) Salut, stie cineva de unde pot lua niste jucarii Castle Crashers de la Newgrounds? (am gasit doar pe site- ul oficial dar poate gasiti voi alte siteuri- - Romanesti va rog) Uitati niste poze:www.mallcopii.ro Buna! Am niste (mai mult de la Mc) jucarii mai vechi pe care mama zice ca trebuie sa le arunc, dar eu nu vreau asa ca ma candeam poate le cumpara cineva la 1- 5 lei. Jucariile sunt vechi da nu stricate...? (mai mult) Dati-mi site'uri cu ursuleti personalizati..adica sa personalizez cu poza tricoul de la ursulet..care sa fie si in stoc...va rooooog. si daca nu gasiti cu ursuleti, cu jucarii de plus. Am doua intrebari :)1. Ce as putea cumpara cadou unui baiat de 12 ani si nu`mi ziceti de haine (k nu nimeresc marimile:)) :-S) si nici jucarii e mai matur adica eu la 13 ani nu sunt...? (mai mult)   De cativa ani (vreo 3)am o problema care îmi creează disconfort. Aspectul pielii mele de pe picioare e foarte anormal sa spun asa. Tot timpul arata ca si cum as avea o iritatie groaznica, fapt care ma...? (mai mult) BUna ziua.De curand am sa plec in Anglia m- ai exact in Londra. Imi puteti spune niste magazine sau m- ai exact site- uri de magazine (imbracaminte, electronice) de acolo sa ma orientez la niste preturi....? (mai mult) e adv ca in grecia.intr-o anumita statiune sunt magazine de imbracaminte ff ieftine.gen 2 euro o pereche de blugi etc.va rog rasp urgent dau funda :x!   Dar dupa ce imi fac imbracamintea, parul si celelalte, nu stiu cum sa salvez tot ce am facut! De unde se salveaza si...? (mai mult) Salut am gta vice city si am cumparat The Pole Position Club si am primit imbracamintea Mr. Vercetti si mi-a scris sus acolo : Mr. Vercetti outfit is now avaible at Collar'n Cuffs. funda daca imi ziceti...? (mai mult) Cum promovez un blog pentru fete?(make-up,imbracaminte, lalala). Sunt fata am 14 ani si de la varsta de 9- 10 ani am obs. ca in talpa nu am acea scobitura (gaura) in lateral specifica oricarui picior.Cred ca este platfus, se mai poate trata la varsta asta?...? (mai mult) Cum sa fac dezinfectie la incaltaminte? Buna, TPU! De ceva vreme ma dor foarte tare degetele mari de la picioare, mi s-au si umflat in lateral... iar incaltamintea abia reusesc sa o mai suport!:(... As dori sa fac niste exercitii fizice acasa, cu ce imi recomandati sa incep? Nu obisnuiesc sa fac vreun sport si nu imi pot permite sa merg la sala, din acest motiv prefer sa le fac acasa. Inca o intrebare:...? (mai mult)   spalati pe maini imediat dupa ce intrati in casa?! Stiti ca asa va feriti de vreo 20 de boli transmise prin contact la nivelul mainilor nespalate?!Pe langa cele de mai jos, manerele de la carucioarele...? (mai mult)   Unde se vând cărucioare pentru persoane cu handicap în București? Am jucat un joc acum doua luni parca erai cu un om nu mai stiu sigur si tu trebuia sa treci starda fara sa fi lovit de masi si de carute cu cai, carucioare de cumparaturi, carucioare, praful de incetinea...? (mai mult)   As vrea sa calatoresc pe luna cu o racheta proiectata de mine.Sau sa creez un carusel din carucioare pana la soare.Ori sa sap un tunel prin toata lumea sau sa calatoresc pana in centrul pamantului.Aceasta...? (mai mult)   m- am dat pe carucioare la peny(ca toti copiii)am 14 ani si am trecut prin fata camerei de filmat.a iesit gardianul nu ne- a prins am fugit.a venit politia la 15 minute si cica a vorbit ...? (mai mult)   Copil este un termen folosit în științele juridice, dreptpsihologiesociologie sau medicină care poate să însemne:

Vezi și

   

Nou-născut

De la Wikipedia, enciclopedia liberă Jump to navigationJump to search Nou-născut, imediat după naştere, cu cordonul ombilical încă neligaturat Nou-născut, la 10 minute după naştere Perioada de nou-născut este etapa din viața omului cuprinsă între naștere și vârsta de 15 zile[1]. Este urmată de perioada de sugar. Cu toate că este o etapă scurtă, perioada de nou-născut are consecințe importante pentru tot restul vieții. Organismul este supus efortului de adaptare la un nou mediu de viață, cu numeroase fenomene tranzitorii. Aceasta implică o serie de schimbări rapide, majoritatea predictibile, dar și modificări care pot semnala apariția de fenomene patologice. Patologia acestei perioade poate avea consecințe importante pentru evoluția ulterioară a copilului. În primele patru săptămâni de viață pot fi descoperite majoritatea malformațiilor congenitale și a defectelor genetice. Nu toate anomaliile genetice au manifestări clinice de la naștere, dar o mare parte din acestea pot fi descoperite prin manevre de screening și tratate, pentru a se preveni evoluția lor nefavorabilă. Disciplina medicală care se ocupă de nou-născuți se numește neonatologie.   Căutări referitoare la 🔎 ALTII CAUTA SI 🔎    Căutări referitoare la copii 🔎Cantece pentru copii cântece   🔎Cantece pentru copii mici   🔎Cantece pentru copii in limba romana   🔎tralala - cantece pentru copii cinci rățuște   🔎Desene pentru copii   🔎Cantece copii versuri   🔎Cantece pentru copii de gradinita   🔎Muzica pentru copii mari   Căutări referitoare la LOL Lol 'd   Inscriere lol   LoL download   Download eune lol   League of Legends romania   League of legends create account   Cont lol eune   Eune lol sign up   Căutări referitoare la IMBRACAMINTE Haine dama ieftine reduceri   Haine dama ieftine si frumoase   Miniprix   Imbracaminte barbati   Haine dama reduceri   Haine dama deosebite   Fashion Days   Haine ieftine   ALTII CAUTA SI 🔎 scaun auto copii 0-36 kg   scaun auto copii 0-25 kg   scaun auto copii 9-36 kg   scaun auto copii 0-18 kg   Scaun auto copii isofix   Emag scaun auto   Scaun auto copii auchan   Scaun auto copii chicco   Căutări referitoare la 🔎   Reduceri incaltaminte copii   Auchan incaltaminte copii   Ppt incaltaminte copii   Producator incaltaminte copii   incaltaminte copii 2-3 ani   Ccc incaltaminte copii   Incaltaminte copii deichmann   Incaltaminte copii emag  

MALLCOPII.RO Puteti comanda online : Jucarii , imbracaminte ,incaltaminte ,carucioare ,lol pentru copii sau bebelusi 

       

COMENZI WHATSAPP
%d blogeri au apreciat: